top of page

ใครคือผู้เล่นที่มีความสามารถมากที่สุด สำหรับคุณ


ใครคือผู้เล่นที่มีความสามารถมากที่สุด สำหรับคุณ


มีการตั้งกระทู้ในคอมมู Reddit กันว่าใครคือผู้เล่นที่มีความสามารถมากที่สุดในการแข่งขัน VCT24 Pacific Kickoff ที่กำลังแข่งขันกันอยู่นี้


ซึ่งได้มีการถกเกียงกันระหว่างคอมมูนิตี้ดังกล่าวว่าใครเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดสำหรับเขา เช่น xccurate, something, Governor หรือ sScary เป็นต้น


แต่สำหรับคุณใครคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและมีความสามารถมากที่สุดกัน
Comments


bottom of page